Kategorie
Aktualności

Ważne! Tymczasowy numer telefonu

Z powodu awarii centrali telefonicznej występują czasowe trudności w kontakcie z Przedszkolem.

Informujemy, że na czas awarii został uruchomiony tymczasowy numer telefonu : 

519-589-082

Za utrudnienia przepraszamy.

Kategorie
Aktualności

Zebrania z rodzicami w miesiącu wrześniu

Grupa I – 02.09.2020r. godzina 16:00

Grupa II – 01.09.2020r. godzina 16:00

Grupa III – 03.09.2020r. godzina 16:00

Grupa IV – 04.09.2020r. godzina 16:00

Grupa V – 07.09.2020r. godzina 16:00

Ważne !

W związku z sytuacją epidemiczną prosimy o przybycie na spotkanie tylko jednego rodzica (bez dziecka), dezynfekcję rąk przed wejściem, zasłonięci nosa i ust oraz zachowanie społecznego dystansu.

Kategorie
Aktualności

PROCEDURA FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA NR 1 W REDZIE od 01.09.2021r.

Przedszkole nr 1 w Redzie od 01.09.2020r. funkcjonuje w godzinach

6:30 – 17:00

W związku z sytuacją epidemiczną , uprzejmie prosimy o zapoznanie się z procedurą funkcjonowania placówki obowiązującą od dnia 1.09.2020r. w Przedszkolu nr 1 w Redzie.

Jednocześnie prosimy o wypełnienie i dostarczenie do przedszkola oświadczenia w pierwszym dniu pobytu dziecka w placówce.

Dziecko bez wypełnionego oświadczenia nie zostanie tego dnia przyjęte do przedszkola.

Rodzice dzieci grup II, III, IV i V w pierwszym tygodniu września, będą mogli wejść na teren przedszkola(szatni) wraz z dzieckiem, w celu zapoznania się z nowym miejscem w szatni.

Bardzo prosimy o sprawne przebranie się i nieprzedłużające się pożegnanie z dzieckiem, by czas pobytu osoby dorosłej na terenie przedszkola był ograniczony do minimum.

Ze względu na czas adaptacji rodzice dzieci z grupy I do końca września będą mieli możliwość pożegnania się z dzieckiem na terenie placówki.

Przypominamy o dezynfekcji rąk przed wejściem, zasłonięcie nosa i ust oraz zachowanie dystansu społecznego.

Kategorie
Aktualności

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE

Serdecznie zapraszamy Rodziców dzieci nowo przyjętych do Przedszkola nr 1 na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się:

24.08.2020r. o godz. 16:30

Ważne!

W związku z sytuacją epidemiczną prosimy o przybycie na spotkanie tylko jednego rodzica (bez dziecka), dezynfekcję rąk przed wejściem, zasłonięcie nosa i ust oraz zachowanie dystansu społecznego.

Kategorie
Aktualności

WAKACJE 2020

Trwająca epidemia COVID-19  wymusiła zmianę zasad funkcjonowania wielu miejsc i  instytucji w tym przede wszystkim placówek oświatowych. Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego wprowadziły zaostrzone zasady bezpieczeństwa w przedszkolach i szkołach.

Pragniemy zapewnić możliwość  skorzystania z opieki podczas wakacji, mimo istniejących ograniczeń, jak największej liczbie dzieci przy jednoczesnym zachowaniu zaostrzonych zasad bezpieczeństwa w czasie trwania epidemii oraz zgodnie z wytycznymi GIS i MEN.

Okres pracy w trybie wakacyjnym trwa od 29 czerwca do 31 sierpnia, w tym od 3 do 14 sierpnia zgodnie z art. 152, 162 KP trwa przerwa wakacyjna.

W tym czasie nadal obowiązuje Procedura COVID – 19 (dostępna na stronie przedszkola).

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci potrzebujących opieki w okresie wakacji składają wniosek wraz z oświadczeniami do dnia 26 czerwca 2020 roku w następujący sposób:

  • w postaci skanu wysłanego na adres e – mail administracja@przedszkole1.reda.pl w tytule wpisując „ Wniosek do dyrektora przedszkola ”
  • lub do skrzynki podawczej znajdującej się w wejściu do przedszkola, w godzinach 7:00 – 17:00.
Kategorie
Aktualności

Nowe wytyczne GIS

Drodzy rodzice,

Otrzymaliśmy nowe wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).

Prosimy o zapoznanie się z aneksem do PROCEDURY FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA NR 1 W REDZIE  W CZASIE TRWANIA PANDEMII COVID – 19

Kategorie
Aktualności

Drogie dzieci

Kategorie
Aktualności

Drodzy Rodzice

W czasie pandemii Przedszkole nr 1 otwarte jest w godzinach:

07:00-17:00.

Uprzejmie proszę o uważne zapoznanie się z procedurą.

Rodzice/prawni opiekunowie mogą składać wnioski o przyjęcie dziecka do Przedszkola oraz oświadczenia (załączniki poniżej) z dwudniowym wyprzedzeniem w następujący sposób:

  • w postaci skanu wysłanego na adres e – mail administracja@przedszkole1.reda.pl w tytule wpisując „ Wniosek do dyrektora przedszkola ”
  • lub do skrzynki podawczej znajdującej się w wejściu do przedszkola, w godzinach 7:00 – 17:00.

Kategorie
Aktualności

Informacja dla Rodziców

Drodzy Rodzice,

Organizacja bezpiecznych warunków pobytu dziecka w przedszkolu jest bardzo ważnym elementem.  W trosce o zdrowie i Państwa poczucie, że Wasze dziecko w przedszkolu jest bezpieczne dokonujemy zmian w organizacji; opracowujemy procedury w oparciu o wytyczne MEN, GIS; dokonujemy najpotrzebniejszych zakupów. Dziękuję za okazaną wyrozumiałość, cierpliwość i wsparcie.

Ze względu na obowiązujące ograniczenia spowodowane COVID-19, realizacja wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wymuszająca podjęcie wielu działań m.in. przygotowania i wdrożenia poważnych zmian w sposobie organizacji opieki nad dziećmi, wdrożenia gwarantujących bezpieczeństwo dzieci jak i pracowników zasad, których celem jest zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa, powoduje brak możliwości powrotu dzieci z dniem 6 maja br.

Rozumiemy Państwa Sytuację. Wiemy, że nie zawsze łatwo jest pogodzić pracę zdalną z opieką nad dzieckiem. Tym bardziej dziękujemy i jesteśmy wdzięczni za wyrozumiałość. Zanim przyjmiemy dzieci do przedszkola musimy mieć pewność, że uczyniliśmy wszystko, aby Waszym pociechom i pracownikom nic  nie zagrażało, aby każdy mógł czuć się bezpieczny.

Bardzo dziękuję wszystkim Rodzicom chcącym wesprzeć nas w organizacji bezpiecznego miejsca dla dzieci w naszym przedszkolu, za otrzymane  od Państwa kontakty do przedstawicieli handlowych, doradztwo jak i chęć  wsparcia finansowego. Zakupy muszą być przemyślane: wysokiej jakości, skuteczne i aby służyły  nam  długo.

W najbliższym czasie podejmujemy działania, które zmierzają w sposób przemyślany i zorganizowany na przyjęcie dzieci tych rodziców, którzy tego najbardziej potrzebują.

Będziemy Państwa informować na bieżąco o terminie i warunkach przyjęcia dzieci do Przedszkola po  otrzymaniu  informacji z Urzędu Miasta.

Wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia dla rodziców, które należy uwzględnić i już dzisiaj oswajać dziecko. Według tych wytycznych rodzice powinni:

▪ przekazywać dyrektorowi istotne informacje o stanie zdrowia dziecka

▪ zaopatrzyć swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do placówki i z placówki

▪ przyprowadzać do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych

▪ nie posyłać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji (wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza)

▪ pilnować, aby dzieci nie zabierały do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek

▪ regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny, a także o tym, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust.

Pamiętajmy, że dla dziecka będzie to trudna i niezrozumiała sytuacja. Przygotujcie Wasze pociechy na nową sytuację. Nauczyciele nadal będą wspierać dzieci, które pozostaną w domu oraz ich rodziców prowadząc zajęcia przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość.

  Dyrektor Przedszkola nr 1 w Redzie

Kategorie
Aktualności

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA PRZEDSZKOLAKÓW „MOJA PLANETA”

Pragniemy poinformować, że konkurs plastyczny pt. „Moja planeta” został rozstrzygnięty.
Organizatorzy konkursu- nauczyciele grupy Żabki i grupy Motylki, pod kierownictwem Dyrektora Przedszkola otrzymali 11 przepięknych prac.
Ideą Konkursu było przybliżenie najmłodszym ważnej roli pielęgnacji Naszej Planety, kształtowanie własnego „ja” w harmonii ze środowiskiem, rozwijanie zainteresowań promujących ekologiczne
życie, propagowanie sztuk plastycznych, kształtowanie inwencji i wyobraźni twórczej, rozwijanie wrażliwości estetycznej, a także możliwość zaprezentowania uzdolnień dzieci.

Jury w cudownym składzie naszych wspaniałych nauczycieli- specjalistów miało nie lada zadanie!
Po naradzie jury wybrało cztery najciekawsze prace, pozostałe prace wyróżniono. Z uwagi na sytuacje w kraju, konkurs odbywał się zdalnie. Dyplomy wraz z gratulacjami, przesłano do uczestników mailowo.
Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział w konkursie.
Zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych konkurach.

Oto lista zwycięzców:

I MIEJSCE

Maja Kolp „Motylki”

II MIEJSCE ex aequo

Martyna Borkowska „Bajkoludki” oraz Przemysław Borkowski  „Żabki”

II MIEJSCE ex aequo

Oliwier Laga „Motylki”

III MIEJSCE

Ignacy Tomczyński „Puchatki”

WYRÓŻNIENIA:

Jaś Kalwig „Motylki”

Hania Iwanicka „Motylki” i Czarek Iwanicki „Bajkoludki”

Maksymilian Gojke „Żabki”

Marysia Kibiłko „Motylki”

Joanna Dorak „Motylki”

Zuzia Voss „Motylki”

Adam Specht „Motylki”

Skip to content