Kategorie
Aktualności

Ewaluacja zewnętrzna

W dniu  21 – 24 stycznia 2020 r. w naszym przedszkolu przeprowadzona została przez wizytatorów z Kuratorium Oświaty ewaluacja zewnętrzna problemowa w zakresie wymagań:

1. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

2. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

3. Rodzice są partnerami przedszkola.

WNIOSKI

1. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są podporządkowane indywidualnym potrzebom edukacyjnym i rozwojowym oraz możliwościom psychofizycznym dzieci, co w powszechnej opinii rodziców przyczynia się m.in. do współpracy ich dzieci w grupie rówieśniczej i podejmowania decyzji, w tym odpowiedzialności za siebie i kolegów, doskonalenia dziecięcych talentów i predyspozycji czy podwyższenia kompetencji wychowawczych rodziców.

2. Mocną stroną pracy nauczycieli jest wzajemne wspieranie się w realizacji różnorodnych zadań, co stanowi podstawę skuteczności udzielanego dzieciom wsparcia i przekłada się na zmiany w postawach i zachowaniu przedszkolaków, osiąganie przez nie sukcesów, wyeliminowanie lub zmniejszenie natężenia trudności edukacyjno – wychowawczych.

3. Rodzice doceniają uwzględnianie przez nauczycieli ich propozycji i opinii w działaniach na rzecz rozwoju przedszkolaków, w tym w zakresie potrzeb dzieci, ich trudności, ale także pasji, zainteresowań i uzdolnień, co ważne jest dla budowania partnerstwa.

Zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz.U. 2019 r. poz. 1148 ze zm.) oraz § 12 ust. 4 rozporządzeniem MEN z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Poz. 1658) Pomorski kurator przekazał raport, który widnieje na stronie SEO.

https://www.npseo.pl/action/raports

Kategorie
Aktualności

Informacja dla rodziców

  1. Rekrutacja do Przedszkola nr 1 w Redzie odbędzie się w terminie: 04.03. – 18.03.2020 r.
  2. Dokumentacja dotycząca rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 dostępna będzie w biurze administracji oraz na stronie internetowej przedszkola od 26.02.2020 r.
  3. Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze administracji przedszkola w godz. 7.30– 15.30 oraz telefonicznie pod numerem 58-678-33-95

Załączniki:Zarządzenie nr OK.3.2020 z dnia 30.01.2020   ; Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr OK.3.2020

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Rodzice dzieci z rocznika 2016/2015/2014 chcący kontynuować naukę dzieci w Przedszkolu

nr 1 w Redzie zobowiązani są do złożenia deklaracji w terminie: 26.02.2020 r.– 03.03.2020r.

Deklaracje dostępne u wychowawców grup i na stronie internetowej przedszkola.

Załącznik:

Kategorie
Aktualności

ZAKOŃCZONO TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU PRZEDSZKOLA „AKADEMIA PANA KLEKSA”

Zakończono termomodernizację budynku Przedszkola „Akademia Pana Kleksa” przy

ul. Gniewowskiej 4, które od 1 września 2018 r. staje się publicznym Przedszkolem Nr 1 w Redzie.

Na dachu przedszkola dokonano montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,32 kWp,

w skład której wchodzi 16 sztuk paneli fotowoltaicznych. Przedmiot umowy zrealizowano

w ramach kompleksowej modernizacji energetycznej budynków stanowiących własność Gminy

Miasto Reda z podziałem na części, w ramach Programu Regionalnego Województwa

Pomorskiego na lata 2014-2020.

Koszt instalacji fotowoltaicznej to 25.830,00 zł.

fot. A. Kunz – UM w Redzie

Skip to content