Ramowy rozkład dnia

PRZEDSZKOLE CZYNNE  6.30 – 17.00

6:30 – 8:30      schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką , muzyką, literaturą. Rozmowy indywidualne. Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dziecka, praca z dzieckiem uzdolnionym. Ćwiczenia poranne

8.25 – 8.35      przygotowanie do śniadania. Czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe

8.35 – 9.00      śniadanie        /wpajanie zasad zdrowego odżywiania. Wyrabianie nawyków higieniczno – kulturowych i samodzielności/

9.00 – 10.00    zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową

 • zajęcia dydaktyczne
 • zajęcia dodatkowe: rytmika, religia,
 • gry i zabawy ruchowe
 • przygotowanie do II śniadania

10.00 – 10.15  II śniadanie /wpajanie zasad zdrowego odżywiania. Wyrabianie nawyków higieniczno – kulturowych i samodzielności/

10.15 – 12.00             

 • zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka
 • zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki
 • obserwacje przyrodnicze, prace ogrodnicze i porządkowe; tworzenie okazji do eksperymentowania, podejmowania zabaw badawczych
 • wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką , muzyką, literaturą
 • przygotowanie do obiadu. Czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe

12.00 – 12.30              obiad (gr. 3 – latki)

12.15 – 12.45              obiad (pozostałe grupy)

12.30 – 14.30  odpoczynek. Kwadrans z bajką, słuchanie muzyki, bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne

 • zabawy dydaktyczne, ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę), utrwalające wiadomości i umiejętności z zajęć edukacyjnych
 • ćwiczenia mowy, ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne
 • zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, spacery
 • przygotowanie do podwieczorku. Czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe

14.30 – 15.00              podwieczorek  / Czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe

15.00 – 17.00    rozchodzenie się dzieci. Indywidualne wspomaganie rozwoju. Praca z dzieckiem zdolnym. Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania. Swobodne zabawy dzieci wg zainteresowań. Ćwiczenia słownikowe. Gry i zabawy stolikowe. Rozmowy indywidualne.