Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Przewodnicząca: Karolina Hałasa

w-ce przewodnicząca: Joanna Święcka

skarbnik: Patrycja Wyszecka

sekretarz: Monika Czekańska

członek: Marek Specht

adres e – mail  Rady Rodziców : radarodziców2020-2021@wp.pl

numer konta: 91 1160 2202 0000 0003 6109 2336

Zachęcamy wszystkich rodziców do współpracy poprzez m.in.  poszukiwanie sponsorów lub bycie samemu sponsorem.

Skip to content