Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Przewodnicząca: Karolina Kantor

w-ce przewodnicząca: Joanna Święcka

skarbnik: Monika Dobrowolska

sekretarz: Michał Budnik

członek: Klaudiusz Barszczewski

adres e – mail  Rady Rodziców : radarodzicow2020-2021@wp.pl

numer konta: 91 1160 2202 0000 0003 6109 2336

Zachęcamy wszystkich rodziców do współpracy poprzez m.in.  poszukiwanie sponsorów lub bycie samemu sponsorem.

Skip to content