Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Przewodnicząca: Karolina Hałasa

w-ce przewodnicząca: Justyna Policht – Burakowska

skarbnik: Agata Sidorczuk

sekretarz: Monika Czekańska

członek: Małgorzata Żołdowicz

adres e – mail  Rady Rodziców : radarodziców2020-2021@wp.pl

numer konta: 91 1160 2202 0000 0003 6109 2336

Zachęcamy wszystkich rodziców do współpracy poprzez m.in.  poszukiwanie sponsorów (lub bycie samemu sponsorem np. poprzez rezygnację ze zwrotu za nieobecność dziecka w przedszkolu  – może uda się wyposażyć sale w tablice interaktywne)