PERSONEL PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Dyrektor  mgr Daniela Rompczyk

Nauczyciele: 

 • mgr Angelika Biegowska
 • mgr Alicja Szyjkowska
 • mgr Anna Krajczewska
 • mgr Hanna Joryn
 • mgr Bogumiła Sobieraj
 • mgr Daria Ulenberg – Laga
 • mgr Małgorzata Latańska
 • lic.  Amanda Ulenberg
 • lic.  Sylwia Ciesielska
 • lic. Alicja Orłowska
 • lic. Klaudia Tora
 • lic. Monika Pacler

Specjaliści 

 • Logopeda – mgr Patrycja Socha
 • Psycholog – mgr Natalia Czap-Kubicka

Religia lic. Elżbieta Urban

Pomoc nauczyciela

 • Mariola Antoszczak

Administracja 

 • Kierownik administracyjno – gospodarczy – Marta Wilimska-Jaśko
 • Główny księgowy – mgr Joanna Kojder
 • Intendent – Ludmiła Lisowska

Obsługa

 • Małgorzata Łojewska
 • Julita Bok
 • Alicja Pałczyńska
 • Sylwia Szumska
 • Zenobia Grzyb

Kuchnia 

 • Grażyna Bruder
 • Marzena Buć

Konserwator

 • Jacek Piątek