CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA

Przedszkole nr 1 jest przedszkolem z tradycjami już od lat 70-tych. Status publicznego przedszkola ponownie otrzymało 1 września 2018 r. Dawniej nazywało się Akademia Pana Kleksa. Mieści się w wolnostojącym, piętrowym dużym budynku. Jego atutem jest okazały ogród     w otoczeniu zieleni, wyposażony w atrakcyjny sprzęt dający możliwość realizowania wszelkiej aktywności ruchowej i poznawczej. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

Palcówka czynna jest w godzinach 6.30 – 17.00. Uczęszczają do niej dzieci w wieku 3 -6 lat, o różnych potrzebach i możliwościach psychofizycznych, wymagające specjalnego organizowania warunków nauki i zabawy. Tworzymy warunki do wszechstronnego rozwoju osobowości dzieci, uwzględniając ich indywidualne potrzeby i przygotowujemy  je do podjęcia nauki w szkole. Uczymy wzajemnej akceptacji, zrozumienia i tolerancji. Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną mającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne. 

Od września 2019 r. w przedszkolu funkcjonuje 5 oddziałów, a to dzięki projektowi, który realizuje Gmina Miasto Reda „Przedszkolaki z perspektywą – utworzenie 275 nowych miejsc przedszkolnych w Redzie”. Sale są duże, słoneczne, z łazienką dla każdej grupy wiekowej, sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dziecka. Wszystkie pomieszczenia są regularnie ozonowane. Dodatkowo przedszkole dysponuje gabinetem do terapii logopedycznej i gabinetem psychologa, gabinetem do terapii integracji sensorycznej, rewalidacji czy zajęć indywidualnych. Baza, jaką dysponuje przedszkole, pozwala urzeczywistnić zindywidualizowany program rozwoju poszczególnych dzieci. 

Tworzymy przedszkole budzące kreatywność, otwartość, wrażliwość, w którym każdy ma optymalne warunki do rozwoju swoich zdolności oraz pracy nad trudnościami w atmosferze życzliwości, zaufania, bezpieczeństwa i zrozumienia. 


Skip to content