Kategorie
Aktualności

WAKACJE 2020

Trwająca epidemia COVID-19  wymusiła zmianę zasad funkcjonowania wielu miejsc i  instytucji w tym przede wszystkim placówek oświatowych. Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego wprowadziły zaostrzone zasady bezpieczeństwa w przedszkolach i szkołach.

Pragniemy zapewnić możliwość  skorzystania z opieki podczas wakacji, mimo istniejących ograniczeń, jak największej liczbie dzieci przy jednoczesnym zachowaniu zaostrzonych zasad bezpieczeństwa w czasie trwania epidemii oraz zgodnie z wytycznymi GIS i MEN.

Okres pracy w trybie wakacyjnym trwa od 29 czerwca do 31 sierpnia, w tym od 3 do 14 sierpnia zgodnie z art. 152, 162 KP trwa przerwa wakacyjna.

W tym czasie nadal obowiązuje Procedura COVID – 19 (dostępna na stronie przedszkola).

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci potrzebujących opieki w okresie wakacji składają wniosek wraz z oświadczeniami do dnia 26 czerwca 2020 roku w następujący sposób:

  • w postaci skanu wysłanego na adres e – mail administracja@przedszkole1.reda.pl w tytule wpisując „ Wniosek do dyrektora przedszkola ”
  • lub do skrzynki podawczej znajdującej się w wejściu do przedszkola, w godzinach 7:00 – 17:00.
Skip to content