Kategorie
Aktualności Strefa rodzica ogłoszenia

Bezpieczna droga do przedszkola

Na chodniku przystań bokiem.
Popatrz w lewo bystrym okiem.
Skieruj w prawo wzrok sokoli.
Znów na lewo spójrz powoli.
Jezdnia wolna – więc swobodnie
mogą przez nią przejść przechodnie.

W naszym przedszkolu zapoznajemy dzieci z bezpiecznym zachowaniem na drodze. Dzieci poznają elementarne zasady ruchu drogowego. Na pobliskim skrzyżowaniu, a także w dalszych częściach miasta ubrane w kamizelki odblaskowe, uczą się poprawnego przechodzenia przez jezdnię. W trakcie zajęć wykorzystywano prezentacje multimedialne i filmy edukacyjne, dzięki którym dzieci poznawały zagrożenia wynikające z niewłaściwego zachowania się na ulicy.

Przekazujemy również Państwu w celu utrwalenia poznanych wiadomości materiał edukacyjny Komendy Miejskiej Policji w Gdyni skierowany do dzieci na temat bezpiecznego poruszania się w rejonie drogi oraz prawidłowego zachowania podczas przechodzenia przez jezdnię.

Skip to content