Kategorie
Aktualności Strefa rodzica ogłoszenia

Podziękowania

Kategorie
Aktualności Strefa rodzica ogłoszenia

Bezpieczna droga do przedszkola

Na chodniku przystań bokiem.
Popatrz w lewo bystrym okiem.
Skieruj w prawo wzrok sokoli.
Znów na lewo spójrz powoli.
Jezdnia wolna – więc swobodnie
mogą przez nią przejść przechodnie.

W naszym przedszkolu zapoznajemy dzieci z bezpiecznym zachowaniem na drodze. Dzieci poznają elementarne zasady ruchu drogowego. Na pobliskim skrzyżowaniu, a także w dalszych częściach miasta ubrane w kamizelki odblaskowe, uczą się poprawnego przechodzenia przez jezdnię. W trakcie zajęć wykorzystywano prezentacje multimedialne i filmy edukacyjne, dzięki którym dzieci poznawały zagrożenia wynikające z niewłaściwego zachowania się na ulicy.

Przekazujemy również Państwu w celu utrwalenia poznanych wiadomości materiał edukacyjny Komendy Miejskiej Policji w Gdyni skierowany do dzieci na temat bezpiecznego poruszania się w rejonie drogi oraz prawidłowego zachowania podczas przechodzenia przez jezdnię.

Kategorie
Aktualności Strefa rodzica ogłoszenia

24.12.2020r. – przedszkole nieczynne

Szanowni Państwo,

Na podstawie rozeznania przeprowadzonego wśród Rodziców naszych przedszkolaków ustalono, że Wigilię (24.12.2020 r.) nasze przedszkole będzie nieczynne.

Kategorie
Aktualności Strefa rodzica ogłoszenia

Podziękowanie

Kategorie
Aktualności Strefa rodzica ogłoszenia

Drodzy Rodzice

Kategorie
Aktualności Strefa rodzica ogłoszenia

Ogłoszenie świąteczne

Święta zbliżają się dużymi krokami. Z radością zawsze czekamy na przedszkolną wigilię i wspólne kolędowanie. W tym roku ze względu na trwającą pandemię COVID-19 nasze świętowanie będzie wyglądało trochę inaczej. Wigilia odbędzie się w piątek 18.12.2020 r. Każda grupa będzie celebrowała ten dzień w swojej sali. Przedszkolaki zasiądą do wigilijnego obiadu oraz będą wspólnie kolędować. Po obiedzie dzieci będą szukały worka z prezentami od Mikołaja. Tego dnia prosimy o ubranie dzieci w odświętne stroje.

Kategorie
Aktualności Strefa rodzica ogłoszenia

UWAGA – WAŻNA INFORMACJA !

Decyzją sanepidu Przedszkole nr 1 w Redzie w zawiesza w dniach

25 – 28.11.2020r.

prowadzenie zajęć we wszystkich grupach.

Uzasadnienie decyzji znajduje się poniżej.

Kategorie
Strefa rodzica ogłoszenia

Wydarzenia

Wydarzenia

Rytmika – 1 x w tyg. (wtorek)

Religia – 2 x w tyg. (wtorek i piątek)

J. angielski – 2 x w tyg. (poniedziałek i środa)

Bębny – 2.11.; 4.01.; 22.03.; 7.06. (poniedziałki)

Zajęcia ogólnorozwojowe – 18-19.11.; 16-17.12. (środa/czwartek)

Warsztaty logopedyczne z grupą:

  • dzieci 3-letnie 1 x w tyg. (czwartek);
  • dzieci 4-letnie co 2 tyg. (czwartek);

Warsztaty z psychologiem min. 1 x w m-cu (poniedziałek)

Pasowanie na przedszkolaka: 25 listopada 2020

<ze względu na panującą sytuację w kraju, uroczystość bez obecności rodziców>

Kategorie
Aktualności Strefa rodzica ogłoszenia

Informacja dla Rodziców

Drodzy rodzice,

Ze względu na sytuację epidemiczną panującą w kraju informujemy, iż rodzice nadal nie wchodzą z dzieckiem do przedszkola. Pracownik obsługi pomaga Państwa dzieciom przebrać się oraz dojść do sali.

Decyzją Dyrektora Przedszkola nr 1 do szatni mogą wchodzić rodzice dzieci 3 – letnich. Decyzja ta jest spowodowana potrzebą usprawnienia przyjmowania dzieci w godzinach porannych.

Dzieci 3 – letnie wymagają więcej pomocy w kwestii samoobsługi, co mogłoby wydłużyć czas oczekiwania w momencie przyprowadzenia i odbierania dzieci. Biorąc pod uwagę pogarszające się warunki atmosferyczne pragniemy uniknąć takich sytuacji.

Dodatkowo informujemy, że każdy rodzic dziecka 3 – letniego wchodząc do przedszkola zakrywa usta i nos, dezynfekuje dłonie, zachowuje dystans społeczny. Wchodzi do szatni po upewnieniu się u pracownika obsługi czy w szatni przebywa odpowiednia ilość rodziców. Nie przedłuża czasu przebywania na terenie placówki.

Kategorie
Strefa rodzica ogłoszenia

Wpłaty na Radę Rodziców

Wpłaty na Radę Rodziców w 2020/2021 prosimy uiszczać przelewem na konto

91 1160 2202 0000 0003 6109 2336

składka miesięczna: 50 zł / dziecko

zniżka dla rodzeństwa: 25 zł / drugie i kolejne

Miesięczne składki prosimy wpłacać do 10 każdego m-ca.

W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz grupę.

Uprzejmie prosimy o regularne wpłaty. 

Możliwość wpłaty raz na semestr 250 zł, bądź raz na rok 500 zł.

Uwaga! Płacimy przez 10 m-cy (od września do czerwca).

Osoby, które wpłaciły składkę w zeszłym roku szkolnym 2019/2020 (tj. kwiecień, maj, czerwiec) w czasie zawieszenia zajęć z powodu pandemii proszone są o niewpłacanie składki za IX/X/XI w zależności za ile m-cy były uiszczone wpłaty.

Skip to content