Kategorie
Aktualności Galeria

Projekt „Biblioteka przedszkolaka”

7 września grupa starszaków  gościła w naszym przedszkolu pana Łukasza Dębskiego prezesa Fundacji „Burza Mózgów” , autora książek dla dzieci i dorosłych i pomysłodawcę projektu „Biblioteka przedszkolaka”. Jesteśmy jedynym przedszkolem  z Redy i jedną z 25 placówek w województwie pomorskim, które uczestniczy w tej ciekawej inicjatywie. Ideą projektu jest wspólne międzypokoleniowe czytanie , które zbliża i łączy generacje, co  ma ogromy wpływ na budowanie bliskich relacji międzyludzkich i propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych.

Przedszkolaki otrzymały kufer pełen niespodzianek a w nim jedyne w swoim rodzaju okulary  do „słuchania” a przede wszystkim zestaw 10 książek- nowości  wydawniczych wśród nich klasyki literatury dziecięcej jak i nowe tytuły w interesującej szacie graficznej.

Pierwsze spotkanie miało charakter warsztatowy. Po prezentacji zawartości skrzyni skarbów przedszkolaki wysłuchały wybranej przez siebie książki -„Gruffalo” Julii Donaldson w tłumaczeniu Michała Rusinka. Następnie wykonały  autoportret typograficzny na teczkach , które posłużą dzieciom do zrobienia spersonalizowanej książki z ich własnym ilustracjami, które tworzą do każdej wysłuchanej opowieści.

Starszaki  nie mogą się doczekać kolejnego czytania.

Kategorie
Aktualności Galeria

Pierwsze dni Motylków

Rozpoczęcie edukacji przedszkolnej jest doniosłą chwilą dla dzieci oraz ich rodziców. Każde dziecko na to wydarzenie reaguje w swój własny sposób, jest to zależne od osobowości i konkretnej sytuacji.

            Aby ułatwić wejście w przedszkolny świat jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego odbyły się spotkania, których celem było stworzenie dzieciom warunków do łatwej adaptacji w nowym środowisku społecznym jakim jest przedszkole, przy pełnym zaangażowaniu i współpracy z rodzicami.

            Pod koniec drugiego tygodnia możemy z uśmiechem na twarzy powiedzieć, że adaptacja przebiega pomyślnie.

Kategorie
Aktualności

Ubezpieczenie AVIVA

Poniżej został zamieszczony link do ubezpieczenia AVIVA, tam wybiorą Państwo odpowiedni dla siebie wariant i opłacą polisę.

W przypadku dwójki dzieci proszę każdorazowo użyć załączonego linku.

https://twojedziecko.aviva.pl/start?token=4125EEC9C5A93F92FAA30C001420B68CE7DB1253

Kategorie
Aktualności

Opłata za miesiąc WRZESIEŃ

Opłatę za WRZESIEŃ w wysokości 220 zł

prosimy uiszczać przelewem na konto Banku Millennium

59 1160 2202 0000 0003 5852 4837

do 5 WRZEŚNIA 2020r.

Pytania na temat bieżących opłat i zaległości w opłatach prosimy kierować na adres mailowy ksiegowosc@przedszkole1.reda.pl

Kategorie
Aktualności

Ważne! Tymczasowy numer telefonu

Z powodu awarii centrali telefonicznej występują czasowe trudności w kontakcie z Przedszkolem.

Informujemy, że na czas awarii został uruchomiony tymczasowy numer telefonu : 

519-589-082

Za utrudnienia przepraszamy.

Kategorie
Aktualności

Zebrania z rodzicami w miesiącu wrześniu

Grupa I – 02.09.2020r. godzina 16:00

Grupa II – 01.09.2020r. godzina 16:00

Grupa III – 03.09.2020r. godzina 16:00

Grupa IV – 04.09.2020r. godzina 16:00

Grupa V – 07.09.2020r. godzina 16:00

Ważne !

W związku z sytuacją epidemiczną prosimy o przybycie na spotkanie tylko jednego rodzica (bez dziecka), dezynfekcję rąk przed wejściem, zasłonięci nosa i ust oraz zachowanie społecznego dystansu.

Kategorie
Aktualności

PROCEDURA FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA NR 1 W REDZIE od 01.09.2021r.

Przedszkole nr 1 w Redzie od 01.09.2020r. funkcjonuje w godzinach

6:30 – 17:00

W związku z sytuacją epidemiczną , uprzejmie prosimy o zapoznanie się z procedurą funkcjonowania placówki obowiązującą od dnia 1.09.2020r. w Przedszkolu nr 1 w Redzie.

Jednocześnie prosimy o wypełnienie i dostarczenie do przedszkola oświadczenia w pierwszym dniu pobytu dziecka w placówce.

Dziecko bez wypełnionego oświadczenia nie zostanie tego dnia przyjęte do przedszkola.

Rodzice dzieci grup II, III, IV i V w pierwszym tygodniu września, będą mogli wejść na teren przedszkola(szatni) wraz z dzieckiem, w celu zapoznania się z nowym miejscem w szatni.

Bardzo prosimy o sprawne przebranie się i nieprzedłużające się pożegnanie z dzieckiem, by czas pobytu osoby dorosłej na terenie przedszkola był ograniczony do minimum.

Ze względu na czas adaptacji rodzice dzieci z grupy I do końca września będą mieli możliwość pożegnania się z dzieckiem na terenie placówki.

Przypominamy o dezynfekcji rąk przed wejściem, zasłonięcie nosa i ust oraz zachowanie dystansu społecznego.

Kategorie
Aktualności

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE

Serdecznie zapraszamy Rodziców dzieci nowo przyjętych do Przedszkola nr 1 na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się:

24.08.2020r. o godz. 16:30

Ważne!

W związku z sytuacją epidemiczną prosimy o przybycie na spotkanie tylko jednego rodzica (bez dziecka), dezynfekcję rąk przed wejściem, zasłonięcie nosa i ust oraz zachowanie dystansu społecznego.

Kategorie
Aktualności

WAKACJE 2020

Trwająca epidemia COVID-19  wymusiła zmianę zasad funkcjonowania wielu miejsc i  instytucji w tym przede wszystkim placówek oświatowych. Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego wprowadziły zaostrzone zasady bezpieczeństwa w przedszkolach i szkołach.

Pragniemy zapewnić możliwość  skorzystania z opieki podczas wakacji, mimo istniejących ograniczeń, jak największej liczbie dzieci przy jednoczesnym zachowaniu zaostrzonych zasad bezpieczeństwa w czasie trwania epidemii oraz zgodnie z wytycznymi GIS i MEN.

Okres pracy w trybie wakacyjnym trwa od 29 czerwca do 31 sierpnia, w tym od 3 do 14 sierpnia zgodnie z art. 152, 162 KP trwa przerwa wakacyjna.

W tym czasie nadal obowiązuje Procedura COVID – 19 (dostępna na stronie przedszkola).

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci potrzebujących opieki w okresie wakacji składają wniosek wraz z oświadczeniami do dnia 26 czerwca 2020 roku w następujący sposób:

  • w postaci skanu wysłanego na adres e – mail administracja@przedszkole1.reda.pl w tytule wpisując „ Wniosek do dyrektora przedszkola ”
  • lub do skrzynki podawczej znajdującej się w wejściu do przedszkola, w godzinach 7:00 – 17:00.
Kategorie
Aktualności

Nowe wytyczne GIS

Drodzy rodzice,

Otrzymaliśmy nowe wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).

Prosimy o zapoznanie się z aneksem do PROCEDURY FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA NR 1 W REDZIE  W CZASIE TRWANIA PANDEMII COVID – 19