Kategorie
Aktualności

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE

Serdecznie zapraszamy Rodziców dzieci nowo przyjętych do Przedszkola nr 1 na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się:

24.08.2020r. o godz. 16:30

Ważne!

W związku z sytuacją epidemiczną prosimy o przybycie na spotkanie tylko jednego rodzica (bez dziecka), dezynfekcję rąk przed wejściem, zasłonięcie nosa i ust oraz zachowanie dystansu społecznego.

Kategorie
Aktualności

WAKACJE 2020

Trwająca epidemia COVID-19  wymusiła zmianę zasad funkcjonowania wielu miejsc i  instytucji w tym przede wszystkim placówek oświatowych. Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego wprowadziły zaostrzone zasady bezpieczeństwa w przedszkolach i szkołach.

Pragniemy zapewnić możliwość  skorzystania z opieki podczas wakacji, mimo istniejących ograniczeń, jak największej liczbie dzieci przy jednoczesnym zachowaniu zaostrzonych zasad bezpieczeństwa w czasie trwania epidemii oraz zgodnie z wytycznymi GIS i MEN.

Okres pracy w trybie wakacyjnym trwa od 29 czerwca do 31 sierpnia, w tym od 3 do 14 sierpnia zgodnie z art. 152, 162 KP trwa przerwa wakacyjna.

W tym czasie nadal obowiązuje Procedura COVID – 19 (dostępna na stronie przedszkola).

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci potrzebujących opieki w okresie wakacji składają wniosek wraz z oświadczeniami do dnia 26 czerwca 2020 roku w następujący sposób:

  • w postaci skanu wysłanego na adres e – mail administracja@przedszkole1.reda.pl w tytule wpisując „ Wniosek do dyrektora przedszkola ”
  • lub do skrzynki podawczej znajdującej się w wejściu do przedszkola, w godzinach 7:00 – 17:00.
Kategorie
Aktualności

Nowe wytyczne GIS

Drodzy rodzice,

Otrzymaliśmy nowe wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).

Prosimy o zapoznanie się z aneksem do PROCEDURY FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA NR 1 W REDZIE  W CZASIE TRWANIA PANDEMII COVID – 19

Kategorie
Aktualności

Drogie dzieci

Kategorie
Aktualności

Drodzy Rodzice

W czasie pandemii Przedszkole nr 1 otwarte jest w godzinach:

07:00-17:00.

Uprzejmie proszę o uważne zapoznanie się z procedurą.

Rodzice/prawni opiekunowie mogą składać wnioski o przyjęcie dziecka do Przedszkola oraz oświadczenia (załączniki poniżej) z dwudniowym wyprzedzeniem w następujący sposób:

  • w postaci skanu wysłanego na adres e – mail administracja@przedszkole1.reda.pl w tytule wpisując „ Wniosek do dyrektora przedszkola ”
  • lub do skrzynki podawczej znajdującej się w wejściu do przedszkola, w godzinach 7:00 – 17:00.

Kategorie
Aktualności

Informacja dla Rodziców

Drodzy Rodzice,

Organizacja bezpiecznych warunków pobytu dziecka w przedszkolu jest bardzo ważnym elementem.  W trosce o zdrowie i Państwa poczucie, że Wasze dziecko w przedszkolu jest bezpieczne dokonujemy zmian w organizacji; opracowujemy procedury w oparciu o wytyczne MEN, GIS; dokonujemy najpotrzebniejszych zakupów. Dziękuję za okazaną wyrozumiałość, cierpliwość i wsparcie.

Ze względu na obowiązujące ograniczenia spowodowane COVID-19, realizacja wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wymuszająca podjęcie wielu działań m.in. przygotowania i wdrożenia poważnych zmian w sposobie organizacji opieki nad dziećmi, wdrożenia gwarantujących bezpieczeństwo dzieci jak i pracowników zasad, których celem jest zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa, powoduje brak możliwości powrotu dzieci z dniem 6 maja br.

Rozumiemy Państwa Sytuację. Wiemy, że nie zawsze łatwo jest pogodzić pracę zdalną z opieką nad dzieckiem. Tym bardziej dziękujemy i jesteśmy wdzięczni za wyrozumiałość. Zanim przyjmiemy dzieci do przedszkola musimy mieć pewność, że uczyniliśmy wszystko, aby Waszym pociechom i pracownikom nic  nie zagrażało, aby każdy mógł czuć się bezpieczny.

Bardzo dziękuję wszystkim Rodzicom chcącym wesprzeć nas w organizacji bezpiecznego miejsca dla dzieci w naszym przedszkolu, za otrzymane  od Państwa kontakty do przedstawicieli handlowych, doradztwo jak i chęć  wsparcia finansowego. Zakupy muszą być przemyślane: wysokiej jakości, skuteczne i aby służyły  nam  długo.

W najbliższym czasie podejmujemy działania, które zmierzają w sposób przemyślany i zorganizowany na przyjęcie dzieci tych rodziców, którzy tego najbardziej potrzebują.

Będziemy Państwa informować na bieżąco o terminie i warunkach przyjęcia dzieci do Przedszkola po  otrzymaniu  informacji z Urzędu Miasta.

Wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia dla rodziców, które należy uwzględnić i już dzisiaj oswajać dziecko. Według tych wytycznych rodzice powinni:

▪ przekazywać dyrektorowi istotne informacje o stanie zdrowia dziecka

▪ zaopatrzyć swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do placówki i z placówki

▪ przyprowadzać do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych

▪ nie posyłać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji (wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza)

▪ pilnować, aby dzieci nie zabierały do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek

▪ regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny, a także o tym, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust.

Pamiętajmy, że dla dziecka będzie to trudna i niezrozumiała sytuacja. Przygotujcie Wasze pociechy na nową sytuację. Nauczyciele nadal będą wspierać dzieci, które pozostaną w domu oraz ich rodziców prowadząc zajęcia przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość.

  Dyrektor Przedszkola nr 1 w Redzie

Kategorie
Aktualności

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA PRZEDSZKOLAKÓW „MOJA PLANETA”

Pragniemy poinformować, że konkurs plastyczny pt. „Moja planeta” został rozstrzygnięty.
Organizatorzy konkursu- nauczyciele grupy Żabki i grupy Motylki, pod kierownictwem Dyrektora Przedszkola otrzymali 11 przepięknych prac.
Ideą Konkursu było przybliżenie najmłodszym ważnej roli pielęgnacji Naszej Planety, kształtowanie własnego „ja” w harmonii ze środowiskiem, rozwijanie zainteresowań promujących ekologiczne
życie, propagowanie sztuk plastycznych, kształtowanie inwencji i wyobraźni twórczej, rozwijanie wrażliwości estetycznej, a także możliwość zaprezentowania uzdolnień dzieci.

Jury w cudownym składzie naszych wspaniałych nauczycieli- specjalistów miało nie lada zadanie!
Po naradzie jury wybrało cztery najciekawsze prace, pozostałe prace wyróżniono. Z uwagi na sytuacje w kraju, konkurs odbywał się zdalnie. Dyplomy wraz z gratulacjami, przesłano do uczestników mailowo.
Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział w konkursie.
Zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych konkurach.

Oto lista zwycięzców:

I MIEJSCE

Maja Kolp „Motylki”

II MIEJSCE ex aequo

Martyna Borkowska „Bajkoludki” oraz Przemysław Borkowski  „Żabki”

II MIEJSCE ex aequo

Oliwier Laga „Motylki”

III MIEJSCE

Ignacy Tomczyński „Puchatki”

WYRÓŻNIENIA:

Jaś Kalwig „Motylki”

Hania Iwanicka „Motylki” i Czarek Iwanicki „Bajkoludki”

Maksymilian Gojke „Żabki”

Marysia Kibiłko „Motylki”

Joanna Dorak „Motylki”

Zuzia Voss „Motylki”

Adam Specht „Motylki”

Kategorie
Aktualności Galeria

Tęsknimy za Wami

Kategorie
Aktualności

Dzień ziemi

Dziś Dzień Ziemi z tej okazji gdybyśmy byli w przedszkolu organizowalibyśmy akcję sprzątania świata 🙂 


W tym roku, niestety nie mamy takiej możliwości, dlatego wychodzimy do Państwa z propozycją konkursu pt. „Moja Planeta”


Regulamin konkursu w załączniku!

Zanim zaczniemy, zachęcam do posłuchania poniższych piosenek (linki)

https://www.youtube.com/watch?v=Iud18Orku5A https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I

Kategorie
Aktualności

ŻYCZENIA WIELKANOCNE