Kategorie
Aktualności

Mamo Tato pobaw się ze mną

Szanowni Rodzice,

11 marca WHO ogłosiła pandemię koronowirusa. W tym czasie naszym głównym celem jest ochrona dzieci oraz umożliwienie im edukacji w domu i unikanie potencjalnie niebezpiecznych kontaktów.

Pobyt w domu nie musi być nudny, poniżej znajdą Państwo propozycje zabaw z dziećmi. Wykonane prace można gromadzić, aby po powrocie do przedszkola móc się nimi cieszyć i wspólnie omówić.

Obecną sytuację można pomóc dzieciom zrozumieć z pomocą książeczki (do druku):

Kreatywne spędzanie wolnego czasu:

Edukacja matematyczna:

Język angielski:

Ruch i muzyka:

Szachy:

Zasady gry w szach można utrwalić sobie razem z Nadią, poniżej pierwsza lekcja, kolejne znajdą Państwo na kanale ChessGrow https://www.youtube.com/watch?v=-mpi9nkLwCc

Portale dla dzieci:

Do wydrukowania:

TVP ABC zaprasza również najmłodszych do oglądania programów takich jak: „Teleranek”, „Zagadki zwierzogromadki”, „Zwierzaki czytaki” oraz „Studio ABC”.

Oto Bajka online

https://kultura.trojmiasto.pl/Oto-Bajka-online-czytania-basni-i-bajek-imp497208.html

Kategorie
Aktualności

Informacja dla osób poszukujących pracy

Uprzejmie informujemy, iż Przedszkole nr 1 w Redzie nie posiada wolnych stanowisk pracy i nie prowadzi naboru do pracy.

W przypadku ogłoszenia rekrutacji na wolne stanowiska pracownika samorządowego, osoby zainteresowane proszone są o złożenie dokumentów i kwestionariusza (zał. 1) stosownie do wymogów ogłoszenia.

W przypadku poszukiwania osób na wolne stanowiska pedagogiczne i inne stanowiska nienauczycielskie, osoby zainteresowane proszone są o złożenie kwestionariusza, odpowiednio wg załączonego wzoru ( zał. 2 lub zał. 3). Dokumenty złożone wg innego wzoru nie będą rozpatrywane.

Kategorie
Aktualności

Drodzy Rodzice

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych w dniach od 12 do 25 marca 2020 r. informuję, że spotkania zaplanowane z psychologiem oraz inne indywidualne konsultacje zostają odwołane. Odbędą się one w terminie późniejszym.

Kategorie
Aktualności

UWAGA !!!

Zgodnie z decyzją rządu w okresie od poniedziałku 16 marca do środy 25 marca 2020 r. zostają zamknięte wszystkie placówki oświatowe. W czwartek i piątek (12-13 marca) dla dzieci, których rodzice nie są w stanie zabezpieczyć opieki, jest możliwość zajęć opiekuńczych w przedszkolu.

Kategorie
Aktualności

Ewaluacja zewnętrzna

W dniu  21 – 24 stycznia 2020 r. w naszym przedszkolu przeprowadzona została przez wizytatorów z Kuratorium Oświaty ewaluacja zewnętrzna problemowa w zakresie wymagań:

1. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

2. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

3. Rodzice są partnerami przedszkola.

WNIOSKI

1. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są podporządkowane indywidualnym potrzebom edukacyjnym i rozwojowym oraz możliwościom psychofizycznym dzieci, co w powszechnej opinii rodziców przyczynia się m.in. do współpracy ich dzieci w grupie rówieśniczej i podejmowania decyzji, w tym odpowiedzialności za siebie i kolegów, doskonalenia dziecięcych talentów i predyspozycji czy podwyższenia kompetencji wychowawczych rodziców.

2. Mocną stroną pracy nauczycieli jest wzajemne wspieranie się w realizacji różnorodnych zadań, co stanowi podstawę skuteczności udzielanego dzieciom wsparcia i przekłada się na zmiany w postawach i zachowaniu przedszkolaków, osiąganie przez nie sukcesów, wyeliminowanie lub zmniejszenie natężenia trudności edukacyjno – wychowawczych.

3. Rodzice doceniają uwzględnianie przez nauczycieli ich propozycji i opinii w działaniach na rzecz rozwoju przedszkolaków, w tym w zakresie potrzeb dzieci, ich trudności, ale także pasji, zainteresowań i uzdolnień, co ważne jest dla budowania partnerstwa.

Zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz.U. 2019 r. poz. 1148 ze zm.) oraz § 12 ust. 4 rozporządzeniem MEN z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Poz. 1658) Pomorski kurator przekazał raport, który widnieje na stronie SEO.

https://www.npseo.pl/action/raports

Kategorie
Aktualności

Informacja dla rodziców

  1. Rekrutacja do Przedszkola nr 1 w Redzie odbędzie się w terminie: 04.03. – 18.03.2020 r.
  2. Dokumentacja dotycząca rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 dostępna będzie w biurze administracji oraz na stronie internetowej przedszkola od 26.02.2020 r.
  3. Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze administracji przedszkola w godz. 7.30– 15.30 oraz telefonicznie pod numerem 58-678-33-95

Załączniki:Zarządzenie nr OK.3.2020 z dnia 30.01.2020   ; Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr OK.3.2020

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Rodzice dzieci z rocznika 2016/2015/2014 chcący kontynuować naukę dzieci w Przedszkolu

nr 1 w Redzie zobowiązani są do złożenia deklaracji w terminie: 26.02.2020 r.– 03.03.2020r.

Deklaracje dostępne u wychowawców grup i na stronie internetowej przedszkola.

Załącznik:

Kategorie
Aktualności

ZAKOŃCZONO TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU PRZEDSZKOLA „AKADEMIA PANA KLEKSA”

Zakończono termomodernizację budynku Przedszkola „Akademia Pana Kleksa” przy

ul. Gniewowskiej 4, które od 1 września 2018 r. staje się publicznym Przedszkolem Nr 1 w Redzie.

Na dachu przedszkola dokonano montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,32 kWp,

w skład której wchodzi 16 sztuk paneli fotowoltaicznych. Przedmiot umowy zrealizowano

w ramach kompleksowej modernizacji energetycznej budynków stanowiących własność Gminy

Miasto Reda z podziałem na części, w ramach Programu Regionalnego Województwa

Pomorskiego na lata 2014-2020.

Koszt instalacji fotowoltaicznej to 25.830,00 zł.

fot. A. Kunz – UM w Redzie