Kategorie
Aktualności

Ewaluacja zewnętrzna

W dniu  21 – 24 stycznia 2020 r. w naszym przedszkolu przeprowadzona została przez wizytatorów z Kuratorium Oświaty ewaluacja zewnętrzna problemowa w zakresie wymagań:

1. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

2. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

3. Rodzice są partnerami przedszkola.

WNIOSKI

1. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są podporządkowane indywidualnym potrzebom edukacyjnym i rozwojowym oraz możliwościom psychofizycznym dzieci, co w powszechnej opinii rodziców przyczynia się m.in. do współpracy ich dzieci w grupie rówieśniczej i podejmowania decyzji, w tym odpowiedzialności za siebie i kolegów, doskonalenia dziecięcych talentów i predyspozycji czy podwyższenia kompetencji wychowawczych rodziców.

2. Mocną stroną pracy nauczycieli jest wzajemne wspieranie się w realizacji różnorodnych zadań, co stanowi podstawę skuteczności udzielanego dzieciom wsparcia i przekłada się na zmiany w postawach i zachowaniu przedszkolaków, osiąganie przez nie sukcesów, wyeliminowanie lub zmniejszenie natężenia trudności edukacyjno – wychowawczych.

3. Rodzice doceniają uwzględnianie przez nauczycieli ich propozycji i opinii w działaniach na rzecz rozwoju przedszkolaków, w tym w zakresie potrzeb dzieci, ich trudności, ale także pasji, zainteresowań i uzdolnień, co ważne jest dla budowania partnerstwa.

Zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz.U. 2019 r. poz. 1148 ze zm.) oraz § 12 ust. 4 rozporządzeniem MEN z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Poz. 1658) Pomorski kurator przekazał raport, który widnieje na stronie SEO.

https://www.npseo.pl/action/raports

Skip to content